servis termokamer

 servis termokamer - servis pro termovizní kamery, servis pro termokamery

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

servis termokamer

servis termokamer - servis pro termovizní kamery, servis pro termokamery
 

Vlivem četnosti používání a zejména i prostředím, ve kterém je termokamera používána, se dříve či později projeví nutnost opravit, či nechat profylakticky zkontrolovat termokameru tak, aby se předešlo nenadálé poruše, následně nutné opravě a v neposlední řadě výpadku plánovaných měření. Závady na kamerách mohou být nejrůznějšího charakteru, ale v základu se dá servis termokamer, viz https://www.tmvss.cz/sluzby/servis/ , rozlišit na softwarovou a hardwarovou část. Do softwarových závad se při servisu termokamer dají zahrnout veškeré problémy s firmwarem a to zejména, když termokamera tzv. nenaběhne, tudíž se zasekne již při bootování a nepřepne se do provozního režimu. Dále do této skupiny patří různé úpravy detektoru termokamery, např. oprava mrtvých pixelu, adjustace detektoru když termokamera nevyhovuje specifikaci udávané výrobcem, která je většině případů ±2°C nebo ±2%.   Do hardwarových závad se při servisu termokamer řadí veškeré mechanické poškození termokamery. Jedná se zejména o poškození tlačítek, displeje, poruchy ostření, ale také poškození desek plošných spojů jednak mechanickým poškozením, ale i opotřebením vlivem provozování termokamery.