OBO BETTERMANN s.r.o.

 OBO BETTERMANN s.r.o. - dělitelné kabelové vývodky, elektroinstalační materiály, snadná instalace kabelu, stupeň krytí IP67, oprava poškozené kabelové vývodky

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

OBO BETTERMANN s.r.o.

Společnost OBO Bettermann je přítomna na trhu s elektroinstalačním materiálem již více než 100 let. Její sortiment zahrnuje přes 30.000 různých výrobků pro bezpočet zadání v oblasti elektrických instalací. Tato nabídka je vzájemně provázána do systémových řešení pro jednotlivé oblasti lidské činnosti. K dispozici jsou řešení sestavená na míru pro průmysl, dopravní infrastrukturu, administrativní objekty, objekty pro bydlení, zemědělskou výrobu, energetiku nebo objekty pro kulturu a zábavu. Opomenuty ale nejsou ani specifické požadavky na elektrické instalace v historických objektech nebo v loďařském průmyslu. Pro snadnou orientaci zákazníků je elektroinstalační materiál OBO rozdělen do sedmi výrobkových segmentů. Segment KTS – Kabelové nosné systémy, zahrnuje kabelové žlaby a žebříky, stoupací kabelové žebříky, nosníky svítidel, závěsy, výložníky a další nosné systémy pro vytváření kabelových tras v interiéru i exteriéru nejrůznějších objektů. Segment LFS – Systémy ukládání vedení, skrývá materiál určený především pro vnitřní nástěnné instalace budov. Zahrnuje instalační lišty, instalační kanály, přístrojové parapetní kanály nebo prostorové instalační sloupy. Segment UFS – Podlahové systémy, poskytuje ucelený sortiment pro realizaci shora přístupných i zcela skrytých podlahových rozvodů, včetně rozvodů odolávajících vysokým podlahovým zátěžím. Systémovou kompletaci předchozích tří výrobkových segmentů kvalitně završují EGS – Systémy instalačních přístrojů. Drobný elektroinstalační materiál pro kompletaci předchozích instalačních systémů lze pak najít v segmentu VBS – Spojovací a upevňovací systémy. Skrývá instalační krabice k montáži na povrch i pod omítku, svorkovnicové systémy zahrnující šroubové svorky i zcela bezšroubové svorky, plastové i kovové kabelové vývodky, kabelové a trubkové příchytky, ocelové, nerezové a hliníkové instalační trubky, profilové lišty do rozváděčů i pro nosné konstrukce, stejně jako veškerý související spojovací a upevňovací materiál. Další výrobkový segment BSS – Systémy protipožární ochrany přináší certifikované kabelové nosné systémy s funkčností při požáru, protipožární kabelové a trubkové ucpávky a další prvky protipožární ochrany kabelových rozvodů budov. Samostatné téma pro výrobky se značkou OBO představuje ochrana před bleskem. Pod označením TBS – Systémy ochrany před transientními jevy a blesky, je k dispozici komplexní sortiment materiálu pro jímací zařízení, svody, uzemnění, vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem, včetně systémové nabídky svodičů bleskových proudů a přepětí pro silové i slaboproudé rozvody. Dělitelná kabelová vývodka pro snadnou a rychlou instalaci kabelů s již napojenými konektory. Stejně tak může dělitelná kabelová vývodka umožnit velice snadnou opravu poškozené stávající kabelové vývodky v rozváděčové nebo technologické skříni, přímo na technologickém zařízení apod. a to zcela bez demontáže již instalovaného kabelu. Konstrukční řešení vývodky zaručuje vysoký stupeň krytí IP67. Různá provedení těsnících vložek dovolují montáž jednoho i více kabelů, a to opět nikoliv protahováním, nýbrž pouhým bočním vložením do těla těsnící vložky, takže zde pevně připojené kabely nebo kabely již zakončené konektory opět nepředstavují žádnou překážku. dělitelné kabelové vývodky, elektroinstalační materiály, snadná instalace kabelu, stupeň krytí IP67, oprava poškozené kabelové vývodky

Další prezentace

Průmyslové krabice