průmyslové elektronové mikroskopy

 průmyslové elektronové mikroskopy - automatizované průmyslové elektronové mikroskopy

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

průmyslové elektronové mikroskopy

automatizované průmyslové elektronové mikroskopy

Průmyslové elektronové mikroskopy jsou stolní rastrovací (někdy též označované řádkovací či skenovací) elektronové mikroskopy firmy Thermo Scientific řady Phenom, které jsou vybavené širokou škálou automatizačního software jak pro snímkování a sběr dat, tak pro vyhodnocení a reporting. Mezi hlavní výhody průmyslových skenovacích elektronových mikroskopů Phenom patří nízké pořizovací náklady, nejvyšší rychlost snímkování i evakuace pro maximální efektivitu vynaložených prostředků a rychlou kontrolu kvality, velmi dlouhá stabilita vlastností elektronového paprsku, což zaručuje konzistentní kvalitu dat, včetně životnosti elektronového zdroje (1500+ hodin) pro jednoduché plánování výměny tohoto zdroje v horizontu týdnů a tím případné plánování odstávek. Mezi další významné výhody průmyslových elektronových mikroskopů patří velmi jednoduché a rychlé ovládání na několik kliků myši, skvělá orientace na vzorku pomocí náhledových snímků s přesunem do oblasti zájmu na jedno kliknutí a praktická nemožnost poškodit detektory kolizí s nevhodně vloženým či fyzicky přiblíženým vzorkem. Všechny tyto vlastnosti dohromady zaručují, že tyto průmyslové elektronové mikroskopy mohou obsluhovat i zaměstnanci bez přechozího vysokoškolského vzdělání či zkušenosti z oblasti elektronové mikroskopie, a přitom jde o bezpečné až bezstarostné elektronové mikroskopy s malými prostorovými i personálními nároky. Kvalita obrazových i prvkových dat je přitom srovnatelná s velkými podlahovými elektronovými mikroskopy. Proto jsou vhodné do každé firmy s potřebou kontroly kvality, ale též pro oddělení výzkumu a vývoje. Použití průmyslových elektronových mikroskopů s vlastním automatizačním SW vyvinutým výrobcem (Thermo Scientific) zahrnuje stanovení a reportování technické čistoty podle VDA 19 a ISO 16232, kontrola kvality částic v práškové metalurgii, vyhodnocení velikosti a složení nekovových vměstků (inkluzí) v oceli, 3D rekonstrukce hrubosti povrchu včetně aplikací v metalografii a fraktografii, stanovení velikosti a tvaru částic, pórů, průměrů vláken, nalezení azbestových vláken a další aplikace postupně přibývají. Více informací o těchto aplikacích i průmyslových elektronových mikroskopech naleznete v přehledovém článku na webových stránkách ANAMET s.r.o.