údržba obráběcí kapaliny

BIKO s.r.o. údržba obráběcí kapaliny - efektivní údržba obráběcí kapaliny

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

údržba obráběcí kapaliny

 

údržba obráběcí kapaliny - efektivní údržba obráběcí kapaliny

 

BIKO – Čerpání filtrace chladící emulze řezné oleje

 

Údržba obráběcí kapaliny se v posledních letech stala nedílnou součástí nejen ekonomiky výrobního procesu ve strojírenských provozech, ale je i významná z hlediska BOZP. U moderních CNC strojů je údržba obráběcí kapaliny často zajištěna filtry a čerpadly, které jsou součástí vybavení stroje. Přesto je čas od času, nejlépe pravidelně a plánovitě, vhodné, aby údržba obráběcí kapaliny byla provedena buď specializovanými firmami, nebo se stala součástí náplně práce pracovníků údržby. V tom případě se údržba obráběcí kapaliny zajišťuje mobilními stroji. Naše společnost má mnoho řešení jak zajistit aby údržba obráběcí kapaliny byla efektivní a ve výsledku přinesla nejen úspory ( nejsou prostoje – ucpané trysky, prodlouží se životnost řezných nástrojů a také obráběcí kapaliny), ale i zlepšení pracovního prostředí a BOZP.