roboty pro leštění

 roboty pro leštění - roboty pro automatizované leštění, průmyslové roboty pro leštění

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

roboty pro leštění

roboty pro leštění - roboty pro automatizované leštění

DAN TECHNOLOGY DE ANTONI jako první na světě vyvinula robotizovaná pracoviště s tzv. „vnímavými“ pracovními jednotkami. Technologie robotů pro leštění umožňuje jednoduché programování robotu a zaručuje dokonalost procesů opracování s konstantní kvalitou a kvantitou, nezávisle na geometrických odchylkách výrobků k opracování.

Základní charakteristikou pracovních jednotek DAN TECHNOLOGY DE ANTONI je patentovaný systém automatické kontroly pracovního tlaku, který umožňuje jednoduché programování systému a tím dosažení vysokého a konstantního stupně kvality opracování.

Mezi základní výhody tohoto systému s roboty pro leštění patří :

  • Schopnost přizpůsobit se geometrickým rozdílům jednotlivých výrobků způsobených procesem ve slévárenství nebo lisováním, tzn. že výrobky stejné série nejsou dokonale shodné.

  • Možnost upravovat pracovní tlak na základě potřeby zrychlení pracovního času a tak zajistit konstantní výslednou kvalitu již od prvního opracovaného výrobku a optimalizovat tak opotřebení nástrojů.

  • Možnost kompletní autonomie pracoviště, bez nutnosti přítomnosti obsluhy a tedy další snížení hodinového nákladu systému.

  • Významné snížení nákladů spotřebního materiálu.

DAN TECHNOLOGY DE ANTONI vyvinula též sérii zásobníků nesoucích výrobky k umožnění použití pracovišť v nočních směnách bez přímého dozoru obsluhy.

Další prezentace

Průmyslové roboty