přístroje pro stanovení rozměrů

Mettler - Toledo, s.r.o. přístroje pro stanovení rozměrů - přístroje pro stanovení rozměrů palet a balíků

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

přístroje pro stanovení rozměrů

 

přístroje pro stanovení rozměrů - přístroje pro stanovení rozměrů palet a balíků

 

Stanovení rozměrů, vážení a skenování palet usnadňuje práci ve skladu. Rychlé měření a automatický přenos dat znamenají, že nedochází ke zpomalování provozu. Současně přístroje pro stanovení rozměrů odstraňují chyby v důsledku lidského faktoru, čímž se zvyšuje efektivita manipulace a ziskovost provozu.

 

Naše váhy a přístroje pro stanovení rozměrů snímají měřený objekt ze všech úhlů, zachycují každý detail a široký reflexní rozsah dokáže změřit každou plochu.  Určeny jsou především k záznamu rozměrů, hmotnosti a identifikačního označení balíků. Zajišťují i slučování a přenos dat, čímž odstraňuje nutnost provádět vážení, měření a čtení čárových kódů jakožto samostatné činnosti.

 

Automatizace celého postupu měření je zárukou rychlého získání přesných a spolehlivých výsledků, a tedy i vyšší efektivity a ziskovosti provozu.

 

Přístroje pro stanovení rozměrů nemají žádné vnější pohyblivé součásti a díky svému výkonnému vestavěnému počítači představuje efektivní a odolný systém. Nevyžaduje žádné pravidelné výměny opotřebených dílů, ani složité zaškolení obsluhy.

 

Grafické uživatelské rozhraní přístroje pro stanovení rozměrů je intuitivní, obrazovky s barevným odlišením zajišťují snadnou odečitatelnost pořízených dat a bezdrátová, ruční čtečka čárových kódů nikterak neomezuje manipulaci s předměty.

 

Stanovení rozměrů, vážení a skenování palet s našimi přístroji pro stanovení rozměrů nikdy nebylo jednodušší.