váhové můstky

Mettler - Toledo, s.r.o. váhové můstky - prémiové váhové můstky

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

váhové můstky

 

váhové můstky - prémiové váhové můstky

 

Váhy pro automobily neboli váhové můstky jsou průmyslové váhy, které dokážou zvážit nákladní vozidla všech hmotnostních tříd. Pro řádnou funkčnost automobilové váhy je třeba zajistit hned několik hlavních součástí. Kromě betonového základu je nutný váhový můstek, snímač hmotnosti a terminál.

 

Celý váhový můstek se zpravidla skládá z modulárních úseků, které se řadí za sebe do požadované celkové délky váhy. V aplikacích, ve kterých se váží celá nákladní vozidla, musí být váhové můstky natolik dlouhé, aby na něm mohly spočívat všechny nápravy nejdelšího vozidla, které budete vážit. Největší přípustnou celkovou délku nákladních vozidel zpravidla upravují místní a celostátní předpisy o silniční dopravě.

 

Snímače hmotnosti jsou srdcem každého váhového můstku. Jsou to senzory pro váhové můstky, které váží hmotnost předmětu umístěného na váhové plošině. Většina vah pro automobily vyžaduje použití 6 až 12 snímačů hmotnosti. Tyto snímače musejí bezchybně spolupracovat, aby poskytovaly přesné údaje k odečtu hmotnosti.

 

Ovládacím panelem váhy je terminál neboli indikátor. Zobrazuje hmotnost a často slouží coby přípojný bod pro ostatní periferní zařízení váhy.

 

Nejčastějším způsobem využití automobilové váhy je stanovení hmotnosti sypkých materiálů při nákupu a prodeji celých vozidel zboží. V takových případech jsou informace z váhy naprosto zásadní součástí obchodní transakce. Váha zde plní i funkci pokladny.  Váhové můstky slouží i ke sledování příjmu a výdeje zboží v podnicích, jako jsou zařízení na zpracování a recyklaci pevného odpadu, staveniště a další. Státní správa používají váhové můstky pro automobily ke kontrole, zda nákladní vozidla vyhovují předpisům o silniční dopravě a zásadám řetězce odpovědnosti.

 

K dosažení maximální účinnosti nabízíme kvalitní software pro správu dat METTLER TOLEDO DataBridge. Tento software disponuje nejrozsáhlejší nabídkou funkcí v historii a nabízí přehlednou a propracovanou vizualizaci dat, automatizaci a prevenci podvodného jednání s využitím terminálů pro řidiče, kamer a dalšího hardwaru, sdílení dat v reálném čase mezi různými uživateli a nastavitelné uživatelské role.

 

Ať Váš podnik používá vážení dlouhá léta, nebo bude vážení teprve poprvé zavádět, tento výkonný software pro váhové můstky Vám může výrazně usnadnit každodenní práci a zvýšit ziskovost provozu.