aktívna termografia

 aktívna termografia - aktívne termografické systémy, metóda aktívnej termografie

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

aktívna termografia

aktívna termografia - aktívne termografické systémy

Aktívna termografia je metóda termografie, ktorá na rozdiel od klasickej (pasívnej) termografie využíva externé excitácie pre vytvorenie tepelnej vlny vnútri snímaného objektu. Vzhľadom k tomu, že snímaný objekt nie je nijako poškodzovaný, hovoríme o tzv. nedeštruktívnom testovaní. Metódy excitácie môžu byť napríklad ultrazvuk, indukcia, laser, pozri https://www.tmvss.cz/vyrobci/edevis. Tepelná vlna sa šíri materiálom a ak je nejakým spôsobom ovplyvnená napríklad dilatácia medzi jednotlivými vrstvami kompozitného materiálu, prejaví sa táto teplotná zmena na obraze z termokamery. Metóda aktívnej termografie sa najviac uplatňuje vo výskume a vývoji, ďalej v materiálových skúšobniach, pri testovaní komponentov či už do automobilov, do lietadiel, alebo iných systémov a pod.

Další prezentace

Priemyselné kamery