lokální sálavé vytápění

 lokální sálavé vytápění - sálavé topení pro lokální vytápění

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

lokální sálavé vytápění

lokální vytápění - sálavé topení pro lokální vytápění

- lokální sálavé vytápění pro haly s větší tepelnou ztrátou (vyšší podíl sálavé složky je schopen zajistit i zde tepelnou pohodu)

- sálavé vytápění pro haly s větší výměnou vzduchu

- sálavé vytápění pro menší dílny, ovšem s dostatečnou výškou

- sálavé vytápění pro větší počtu pracovišť s požadavkem regulace jednotlivých zón

 - sálavé vytápění při požadavku na pouze lokální vytápění ojedinělých pracovišť

- sálavé vytápění při nemožnosti dodatečného zatížení střechy (velmi malá hmotnost světlých infrazářičů)

- sálavé vytápění u polootevřených prostor (např. zahrádky u restaurací, hlediště tribun apod.)

- lokální sálavé vytápění pro technologické ohřevy (rozmrazování, sušení, vytvrzování, předehřev materálu apod.)