vytápění plynem

 vytápění plynem - plynové vytápění, projektování vytápění plynem, úsporné vytápění plynem

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

vytápění plynem

vytápění plynem - plynové vytápění

Protože vytápění zářením neboli vytápění plynem je ve své podstatě dodávkou tepla přímo do potřebných prostor, je ve srovnání s konvekčními nebo teplovzdušnými vytápěcími soustavami velice úsporné. V mnoha případech je to (zvlášť u vytápění rozlehlých hal) prakticky jediný způsob, jak zajistit požadovanou teplotu uprostřed vytápěné haly, aniž bychom přetápěli podstřešní prostor. Ve většině případů se toto vytápění plynem zřizuje kvůli osobám v těchto prostorách pracujícím, a proto je nezbytné brát ohled nejen na tepelnou pohodu při vytápění plynem, ale i na druh činnosti, těmito osobami prováděnou. Jiné jsou nároky při vytápění plynem na práci vsedě, lehkou nebo těžkou práci, zda se lidé ve vytápěných prostorách zdržují trvale apod. Tato hlediska jsou velmi důležitá pro správné projektování vytápění hal plynem a provoz soustav s infrazářiči na plynové vytápění. Infračervené záření jakožto pásmo elektromagnetického vlnění zahrnuje vlnové délky od 0,75 x 10-6 do 400 x 10-6 m, pro topné účely se uvažuje s frekvencí kolem 100 x 10-6. Po dopadu na pevnou hmotu se toto záření částečně odrazí a částečně absorbuje (promění se v teplo).