Adiabatické systémy31Analytické systémy60Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje49CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně11Dílenský nábytek18Docházkové systémy14Dopravníkové systémy21Elektrody23Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály25Elektronika a elektrotechnika43Filtrační systémy19Formy5Frekvenční měniče17Frézovací stroje26Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky10Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení23Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace18Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje36Normálie5Odsávací systémy30Ochrana ovzduší20Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry16Pracovní ochranné pomůcky37Průmyslová akustika24Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla23Průmyslová ložiska39Průmyslová maziva22Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata40Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení9Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory17Průmyslové krabice3Průmyslové lasery40Průmyslové magnety32Průmyslové měření34Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory62Průmyslové obaly34Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty57Průmyslové snímače69Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení42Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory16Skladové systémy10Služby12Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy21Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily30Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří36Záložní zdroje napájení20Zdvihací technika33Zkoušení materiálů37Zkušební komory31

Předmět činnosti

PLM software - Product Lifecycle Managemen
 

Správa výrobní dokumentace je segmentem správy celého životního cyklu výrobku. Podporuje podnik v oblasti řízení dat o produktu. Komplexní podpora pro životní cyklus výrobku podporují řešení PLM (ang. Product Lifecycle Management).

PDM (Product Data Management) je platforma, která shromažďuje údaje o daném produktu, postupech jeho výroby a technologických zdrojích. Je určená pro konstruktéry, technology, výrobní oddělení a oddělení kvality.

Hlavním úkolem systému PLM je komplexní podpora podniku ve všech oblastech tvorby a vývoje produktů. Takovýto systém PLM systém podporuje celý cyklus vývoje a života produktu, tj. od chvíle vytvoření koncepce, přes projekt, následně výrobu až po poprodejní servis a likvidaci. Systém či software PLM je informatický nástroj integrující lidské zdroje, data, procesy a systémy CAD, které umožňují kontrolu a řízení všech informací o daném produktu.

PLM řešení Teamcenter zajišťuje jednotnou datovou platformu a efektivní práci s daty. Co můžete od takového systému očekávat?

    *Správu mechanických konstrukčních, elektro dat, správu NC dat.
    *MultiCAD prostředí, možnost kombinovat data z různých CAD systémů.
    *Automatické generování vizualizačního formátu JT pro prohlížení 3D dat.
    *Ochranu a zabezpečení všech dat.
    *Integrované workflow procesy a zrychlení stávajících procesů.
    *Řízení požadavků, revizí, změn.
    *Centrální správu firemních standardů a knihoven a opakované využití.
    *Vyhledávání Google Search.
    *Integrace s vaším ERP systémem.

Pokud má podnik vybudované digitální pracovní prostředí Teamcenter, je rozhodně připraven snáze zvládat jak výrazný nárůst komplexity výrobků, tak výrazný nárůst regulace, směrnic a omezení. Je rychlý a flexibilní ke změnám a tím i jednodušeji přizpůsobivý tlaku na cenu výrobků a zkrácení dodací doby.

V praxi to znamená, že každý má skrze PLM software přístup k přesným návrhovým datům - dokonce i 3D reprezentaci, pokud si to přeje! Pokud například odborník na technickou dokumentaci potřebuje určitý průřez nebo výkres, může jej najít a použít bez toho, aniž by o něj žádal konstruktéra. A to znamená, že pracovníci mají přístup k požadovaným datům, neztrácejí čas prací na nesprávných verzích a neaktuálních informacích.

PLM  - řídící PLM software, průmyslový PLM software, PLM SW

Contact information

Město:Praha 4
Ulice:Doudlebská 1699/5
PSČ:140 00
IČ:25651897
E-mail:infocz.plm@siemens.com
WWW:https://www.digitalnitovarna.cz
Telefon:+420 266 790 411
Fax:

Leták