Adiabatické systémy31Analytické systémy50Autogenní technika27Brusky7CAD/CAM systémy32CNC obráběcí centra21CNC obráběcí stroje46CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty4Digitální továrna23Dílenské skříně12Dílenský nábytek19Docházkové systémy15Dopravníkové systémy20Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály29Elektronika a elektrotechnika44Filtrační systémy16Formy3Frekvenční měniče19Frézovací stroje2Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace7Laserové systémy17Lineární vedení26Lisy na odpad12Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace11Měřicí a diagnostická technika30Metalografie, petrografie7Nakládací můstky a plošiny2Nářadí-nástroje21Normálie4Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy22Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety13Plastové součásti57PLC automaty9Potištěné a oboustranné pásky2Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky27Průmyslová akustika28Průmyslová automatizace17Průmyslová čerpadla63Průmyslová lepidla25Průmyslová ložiska37Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie2Průmyslová vrata27Průmyslové armatury11Průmyslové broušení44Průmyslové chlazení10Průmyslové kamery16Průmyslové kompresory17Průmyslové krabice3Průmyslové lasery39Průmyslové magnety32Průmyslové měření27Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory57Průmyslové obaly15Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení37Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty59Průmyslové snímače67Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy33Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení31Průtokoměry9Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Senzory13Skladové systémy10Služby10Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy11Strojní komponenty63Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily29Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje16Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří37Záložní zdroje napájení10Zdvihací technika20Zkoušení materiálů38Zkušební komory19

Předmět činnosti

NCBrain slouží pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích. NCBrain, po nahrání originálního NC kódu a definici výchozího polotovaru a aktualizaci informací o použitých nástrojích a jejich držácích, provede simulaci a vygeneruje optimalizovaný NC kód pro váš konkrétní CNC frézovací obráběcí stroj s ohledem především na tyto funkce: • Řízení posuvu nástroje o Kontrola množství odebíraného materiálu v konkrétním místě řezu o Automatické generování optimalizovaného posuvu nástroje Fxxx do dráhy frézy v místě frézování • Odstranění nadbytečných drah nástroje o Analýza všech drah nástroje o Automatické odstranění nadbytečného „obrábění vzduchu“ o Automatické odstranění drah s malým odběrem materiálu • Řízení výšky nájezdů a přejezdů nástroje o Analýza a následná úprava vygenerovaných drah nájezdů a přejezdů nástroje, G0, G1 o Analýza možných kolizí nástroje s obrobkem • Přidání drah nástroje v místech s nekonstantním odebíraným materiálem o Vyhodnocení míst s nekonstantním odebíraným materiálem o Vyhodnocení míst s velkým odběrem materiálu o Přidání drah nástroje v závislosti na obráběném tvaru • Doporučení ideální délky vyložení nástroje o Optimální délka vyložení nástroje v závislosti na obráběném tvaru a držáku nástroje o Rozdělení jedné operace NC programu na více operací v různých Z hloubkách Základní principy optimalizace NCBrain: • jednoduché uživatelské rozhraní • vědomostní databáze frézovacích technologií • využití vědomostní databáze ve spojení s konkrétním CNC obráběcím strojem a s použitým nástrojem, frézou • stále aktualizovaná informace, kolik materiálu je potřeba v následujícím NC bloku odebrat Výsledky po zavedení NCBrain: • kratší časy obrábění, • zvýšení produktivity při odběru materiálu frézováním, • zvýšení výrobní kapacity na CNC obráběcích strojích (frézovacích tří, čtyř i pětiosých), • efektivní výroba, • prevence poškození nástrojů, • vyšší kvalita obrobeného povrchu, • odstranění kolizních situací stroj – nástroj – obrobek, • rychlá návratnost investic do softwaru Na českém trhu produkty společnosti NCBrain nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support, v rámci divize proNÁSTROJÁRNY společně s dalšími produkty jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů. optimalizace NC programu, NCBrain, plynulý chod stroje, CAM, nástrojárna, NC programátor, CNC, frézování, bezpečné obrábění, vědomostní databáze, HPC, kvalita obrobeného povrchu, odstranění kolizních situací, konstantní odběr materiálu, řízení posuvu nástroje, kontrola množství odebíraného materiálu, odstranění nadbytečných drah, HSC, obrábění vzduchu, přidání drah nástroje, adaptivní posuv, ideální délka vyložení nástroje, efektivní výroba forem

Kontaktní údaje

Město:Praha 6
Ulice:Dusíkova 1597/19
PSČ:162 00
IČ:27106471
E-mail:ncbrain@t-support.cz
WWW:http://www.ncbrain.cz
WWW:www.t-support.cz
Telefon:739 592 528
Fax:235 355 378

Leták