Adiabatické systémy31Analytické systémy59Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje49CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně11Dílenský nábytek18Docházkové systémy14Dopravníkové systémy21Elektrody23Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály25Elektronika a elektrotechnika46Filtrační systémy19Formy5Frekvenční měniče17Frézovací stroje26Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky10Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení23Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace18Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje36Normálie5Odsávací systémy30Ochrana ovzduší20Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry16Pracovní ochranné pomůcky37Průmyslová akustika24Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla23Průmyslová ložiska39Průmyslová maziva22Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata40Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení14Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory17Průmyslové krabice3Průmyslové lasery40Průmyslové magnety33Průmyslové měření34Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory60Průmyslové obaly34Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty57Průmyslové snímače69Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení42Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy25Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory17Skladové systémy9Služby12Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy21Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily30Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří36Zakázková výroba1Záložní zdroje napájení20Zdvihací technika33Zkoušení materiálů37Zkušební komory31

Předmět činnosti

výměna vodoměrů - povinnost výměny vodoměrů po 5 letech

Kdy je nutná výměna vodoměrů ?

Instalaci vodoměrů mnozí lidé nevěnují tolik pozornosti, jakou by si zasloužila. Přitom kvalitní a správně zvolený vodoměr rozhoduje o spravedlivém vyúčtování spotřeby vody. Jistě nechcete platit více, než skutečně využijete, že? Zejména v dnešní době, kdy ceny nejen vody stoupají stále nahoru. Je tedy důležité si ohlídat, jestli váš vodoměr skutečně spolehlivě funguje. Jak to udělat a kdy je čas na výměnu vodoměrů?

Ohlídejte si výměnu vodoměrů

Vodoměry se musí pravidelně kontrolovat, tzv. cejchovat, jak profesionálové v tomto oboru říkají. Pokud se jedná o vodoměry určené pro spotřebu studené vody, cejchují se každých šest let. Vodoměr zaměřující se na vodu teplou se kontroluje každé čtyři roky. Máte-li vodoměry aplikované po 1. lednu roku 2012, pak se sjednotila platnost cejchu na pět let.

 

Výměna vodoměrů a Instalatérské práce

Výměna vodoměru je základem pro spravedlivé https://www.mereni-tepla.cz/rozuctovani, nemůže ale přímo ovlivnit spotřebu vody. https://www.mereni-tepla.cz/rozuctovani může samozřejmě ovlivnit každý uživatel sám za sebe. Vodoměr slouží pouze jako kontrolní a motivační prvek.

Výměna bytových vodoměrů

Vodoměry je nutno pravidelně kontrolovat, neboli cejchovat, v případě vodoměrů pro SV každých šest let, vodoměr pro TUV každé čtyři roky. U vodoměrů namontovaných po 1.1.2012 je platnost cejchu sjednocena na 5 let.

Základní informace o vodoměrech a jejich ochraně

Bytové vodoměry, přestože je jejich kvalita mnohdy opomíjena, jsou právě tím měřidlem podle kterého domácnost platí za svou spotřebu. Jelikož jsou bytové vodoměry umístěny za bytovými dveřmi tedy v místě, kde je výměna poměrně obtížná měl by být společný zájem všech uživatelů bytů na výměnu co nejpřesnějších a proti ovlivňování co možná nejodolnějších bytových vodoměrů. Většina výrobců současných bytových vodoměrů tedy zaměřuje svou pozornost na vývoj bezpečnostních prvků zabraňujících manipulaci s měřidly při zachování maximální možné přesnosti a co nejvyšší citlivosti.

Při rozhodování o výměnách vodoměrů je třeba si uvědomit následující:

• Repasovaný vodoměr je vodoměr, který splňuje všechny zákonem stanovené parametry, ale jeho konstrukce je minimálně čtyři (vodoměr na teplou vodu) nebo šest let (vodoměr na studenou vodu) starý. Vodoměry se po uplynutí příslušného cejchovacího období demontují, opraví a znovu použijí jako tzv. repasované vodoměry.

• Nové vodoměry různých výrobců se vzájemně liší. Je tedy třeba porovnávat nejen cenu ale i konstrukci vodoměru, jeho citlivost (přesnost) a ochranné prvky.

• Při výměně vodoměru (výměna vodoměrů)je nutné aby montážní firma provedla odečet starého vodoměru včetně kontroly neporušenosti montážní plomby. Nový vodoměr je nutné po instalaci také odečíst a zaplombovat. Pro kvalitně odvedenou práci je základním předpokladem zvolit firmu s příslušnou kvalifikací – osvědčení metrologického institutu, na základě kterého je firmě přidělena značka, podle které lze práci jednotlivých firem odlišit a zajistit tak, že uživatel nemůže beztrestně vyměněný vodoměr zdemontovat. Odečty a číslo plomby je třeba zapsat do montážního protokolu a tento si nechat potvrdit vlastníkem bytu.

• Montážní plomba chrání výměnu vodoměrů před neoprávněnou demontáží. Nejlevnější je olověná plomba případně plastový kolíček, které se „rozmáčknou“ plombovacími kleštěmi. Oba tyto způsoby jsou základní ochranou před demontáží. V případech, kdy je uživatel technicky zdatný se však zaznamenalo mnoho případů překonání tohoto způsobu plombování. V poslední době se používají tzv. číselné plomby, které jsou již z výroby označeny jedinečným číselným kódem. Konstrukce této plomby a její značení zaručuje plnou ochranu vodoměru před neoprávněnou demontáží.

• Pokud si nejsme jisti, že všechny vodoměry v objektu jsou instalovány ve svislé nebo naopak vodorovné poloze je vhodné vybrat vodoměr, který měří ve stejné třídě přesnosti v obou pozicích.

Contact information

Město:Praha 6
Ulice:Slezanů 7
PSČ:169 00
IČ:48583391
E-mail:inmes@inmes.cz
WWW:http://www.inmes.cz
Telefon:+420 233 326 817, 233 336 833
Fax:+420 233 326 817

Leták