Adiabatické systémy31Analytické systémy92Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje52CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně17Dílenský nábytek25Docházkové systémy14Dopravníkové systémy21Elektrody23Elektroerozivní stroje13Elektroinstalační materiály35Elektronika a elektrotechnika50Filtrační systémy20Formy5Frekvenční měniče19Frézovací stroje27Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje15Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky17Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky19Lineární vedení44Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika8Měření a regulace27Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje37Normálie5Odsávací systémy30Ochrana ovzduší20Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily18Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Počítače a terminály10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry13Pracovní ochranné pomůcky40Průmyslová akustika24Průmyslová automatizace12Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla24Průmyslová ložiska40Průmyslová maziva54Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata39Průmyslové armatury12Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení14Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory19Průmyslové krabice3Průmyslové lasery41Průmyslové magnety33Průmyslové měření35Průmyslové mikroskopy8Průmyslové motory66Průmyslové obaly35Průmyslové oleje15Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty58Průmyslové snímače69Průmyslové stavby1Průmyslové svařování41Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny36Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače34Průmyslové značení54Průtokoměry11Převodníky rozhraní8Regálové systémy32Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory17Signalizace a zabezpečení5Skladové systémy26Služby13Software14Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy23Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika16Ventilátory3Ventily30Vodárenské technologie18Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří46Zakázková výroba23Záložní zdroje napájení21Zdvihací technika33Zkoušení materiálů49Zkušební komory32

Předmět činnosti

Záložní zdroje napájení či zálohované zdroje napájení UPS:

Topologie, která se nejlépe hodí?

Různé topologie záložních zdrojů napájení (UPS) poskytují různé úrovně ochrany napájení. rozhodnutí o tom, která z nich bude nejlépe splňovat požadavky zákazníka, závisí na mnoha okolnostech, včetně požadované úrovně spolehlivosti a dostupnosti, typu zařízení a aplikacích, které bude záložní zdroj UPS chránit, a prostředí, ve kterém bude UPS instalována. Ačkoli všechny tři níže popsané nejběžnější topologie splňují požadavky kladené IT zařízeními na vstupní napájení, podstatně se liší tím, jak fungují, i tím, jak často, jak dlouho a s jakými nároky využívají baterie.

Pasivní topologie pro záložní zdroje napájení (off-line) 

Používá se pro ochranu Pc před výpadky napájení, poklesem napětí a před napěťovými špičkami. V normálním režimu činnosti poskytuje UPS  aplikacím napájení přímo z elektro-rozvodné sítě, sice filtrované, ale bez aktivní konverze. Baterie se přitom z elektrorozvodné sítě dobíjí. V případě přerušení napájení, nebo jeho kolísání poskytne UPS stabilní napájení z baterie. Tato topologie je levná a poskytuje dostatečnou ochranu pro kancelářské prostředí. Pasivní standby topologie je nevhodná pro případy, kdy má napájení z elektrorozvodné sítě nízkou kvalitu (např. v blízkosti průmyslových objektů), nebo u něj dochází k častému přerušení.

Chrání Vaše zařízení před: Výpadkem napájení, Poklesem napětí, Napěťovou špičkou    

Interaktivní topologie záložní zdroje napájení(line-interactive)

Používá se k ochraně napájení podnikových sítí a IT aplikací před výpadky napájení, poklesem napětí, napěťovými špičkami, podpětím a přepětím. V normálním režimu činnosti je UPS řízena mikroprocesorem, který monitoruje napětí na přívodu a reaguje na jeho kolísání. Obvod napěťové kompenzace je schopen zvyšovat, nebo snižovat napájecí napětí tak, aby toto kolísání vyrovnal. Hlavní výhodou interaktivní topologie je, že tuto kompenzaci podpětí a přepětí umožňuje bez nutnosti použít baterie.

Chrání Vaše zařízení před: Výpadkem napájení, Poklesem napětí, Napěťovou špičkou, Podpětím, Přepětím                      

Topologie pro záložní zdroje napájení UPS s dvojitou konverzí (on-line)

Je základním konstrukčním řešením UPS určených pro nepřetržitou ochranu napájení klíčových zařízení před všemi devíti obecnými problémy napájení z elektro-rozvodné sítě. Tato topologie zabezpečuje konzistentní kvalitu napájení bez ohledu na kolísání vstupu z elektro-rozvodné sítě. Výstupní napětí je plně generováno konverzí z Ac na Dc následovanou opačnou konverzí z Dc na Ac, takže je vytvořen „nový” napájecí zdroj bez jakéhokoli elektrického rušení. UPS s dvojitou konverzí mohou být použity pro napájení jakéhokoli typu zařízení, protože při přepnutí na napájení z baterie nedochází k žádným přechodovým jevům.

Chrání Vaše zařízení před:

Výpadkem napájení, Poklesem napětí, Napěťovou špičkou, Podpětím, Přepětím, Rušením na přívodu, Změnou kmitoču,  Přechodovými jevy, Harmonickým zkreslením               

Modelové řady záložních zdrojů napájení - UPS

Off-line UPS - Vhodná pro PC, pracovní stanice i domácí multimédia

Moderní řešení nabízející plnou ochranu domácích počítačů a zařízení domácích digitálních multimediálních aplikací. Nabízí pro domácí a kancelářskou výpočetní techniku dostupnou a spolehlivou ochranu před nejčastějšími problémy s kvalitou napájení. S typickou dobou zálohování od jednotek minut až po půl hodiny.

Vlastnosti UPS řady 3:

• Kombinované provedení (2 v 1) pro rozsáhlou řadu modelů UPS - provedení věžové nebo stojanové ve standardu

• Uživatelsky vyměnitelné baterie (postup uvedený v manuálech UPS)

• Součástí dodávky každého modelu jsou vstupní, výstupní a komunikační kabely

• Software na CD s online podporou, pro ochranu dat a řízený shutdown PC - CD Software Suite zdarma, update Softwaru na webu Eaton

Chrání Vaše zařízení před: výpadkem napájení, Poklesem napětí, Napěťovou špičkou    

Záložních zdrojů napájení UPS:   Line-interactive UPS

Vhodná pro PC, pracovní stanice i domácí multimédia ale i pro datové sítě a servery

Pracují v interaktivním režimu a poskytují cenově dostupné záložní napájení a napěťovou stabilizaci napájení pro malé a střední podnikání využívající pracovní stanice, pro stolní PC, pro telefonní zařízení a pro POS aplikace.Stejně tak UPS řady 5 mohou poskytovat zálohování pro stojanové servery, systémy datových úložišť a síťová zařízení. Typické doby zálohování jsou od desítek minut až po několik hodin, podle modelu a velikosti zatížení. UPS řady 5 jsou vyráběny v mnoha provedeních, což je činí vhodnými k použití v různých aplikacích.

Vlastnosti záložních zdrojů napájení - UPS řady 5:

• Uživatelsky vyměnitelné baterie (postup uvedený v manuálech UPS)

• Široká tolerance vstupního napětí:  -20% +20% jmenovitého napětí

• Korekce účiníku – PFC (Power Factor Correction)  

• Kombinované provedení (2 v 1) pro rozsáhlou řadu modelů UPS (této skupiny UPS) - provedení věžové nebo stojanové ve standardu

• Rozšiřitelná doba zálohování pro rozsáhlou řadu modelů UPS (této skupiny UPS) - Externí bateriové moduly a bateriové skříně

• Široká škála komunikačního příslušenství (SNMP adaptéry, reléové karty, karty ModBus…)

• Řízené dobíjení baterií pro zvýšenou životnost baterií - ABM (Advanced Battery Management)

• Monitoring UPS bez softwaru (pomocí SNMP adaptéru)

• Monitoring UPS - široká škála softwaru s online podporou - CD Software Suite zdarma, update Softwaru na webu Eaton

 On-line záložních zdrojů napájení - UPS - jednofázové

Vhodná pro datové sítě a servery do 30 kVA

UPS řady 9 poskytují napájení s kvalitou online a odstupňované doby zálohování pro servery, hlasové a datové sítě, datová úložiště a další IT zařízení. Účinnost UPS dosahuje 95% v režimu online dvojité konverze a v režimu s vysokou účinností až 98%.

http://www.silektro.cz/zalozni-zdroje/produkty/zalozni-zdroje-ups#rada9

Vlastnosti UPS řady 9:

• Široká tolerance vstupního napětí:  -20% +20% jmenovitého napětí

• Korekce účiníku – PFC (Power Factor Correction)  

• Kombinované provedení (2 v 1) pro rozsáhlou řadu modelů UPS (této skupiny UPS) - provedení věžové nebo stojanové ve standardu

• Rozšiřitelná doba zálohování pro rozsáhlou řadu modelů UPS (této skupiny UPS) - Externí bateriové moduly a bateriové skříně

• Kapacitně redundantní zapojení N+1 u modelů UPS 9155 a MX (této skupiny UPS)

• Široká škála komunikačního příslušenství (SNMP adaptéry, reléové karty, karty ModBus…)

• Řízené dobíjení baterií pro zvýšenou životnost baterií - ABM (Advanced Battery Management)

• Monitoring UPS bez softwaru (pomocí SNMP adaptéru)

• Monitoring UPS - široká škála softwaru s online podporou - CD Software Suite zdarma, update Softwaru na webu Eaton

záložních zdrojů napájení - UPS - třífázové

Vhodná pro zálohování datových center a budov

UPS řady 9 poskytují napájení s kvalitou online a odstupňované doby zálohování pro IT, elektrotechnickou infrastrukturu, nebo jiné klíčové systémy v korporátním, zdravotnickém, bankovním a průmyslovém prostředí.

http://www.silektro.cz/zalozni-zdroje/produkty/zalozni-zdroje-ups#rada9

Vlastnosti třífázových UPS řady 9:

• Široká tolerance vstupního napětí: -20% +20% jmenovitého napětí

• Rozšiřitelná doba zálohování - Externí bateriové moduly a bateriové skříně

• Vysoká spolehlivost – redundantní komponenty UPS

• Korekce účiníku – PFC (Power Factor Correction)  

• Široká škála komunikačního příslušenství (SNMP adaptéry, reléové karty, karty ModBus…)

• Kapacitně redundantní zapojení - N+1 – HotSync®

• Řízené dobíjení baterií pro zvýšenou životnost baterií - ABM (Advanced Battery Management)

• Monitoring UPS bez softwaru (pomocí SNMP adaptéru)

• Monitoring UPS - široká škála softwaru s online podporou - CD Software Suite zdarma, update Softwaru na webu Eaton

HotSync® - systém pro paralelní zapojení záložních zdrojů napájení - UPS

Technologie Powerware Hot Sync® je patentovaný systém pro paralelní chod UPS

Patentovaná Hot Sync® technologie paralelního sdílení zátěže zajišťuje maximální dostupnost systému vyloučením rizika nejslabšího článku ve spolehlivostním modelu konfigurace. Hot Sync je založena na paralelním řazení, při kterém dvě nebo více UPS sdílí tutéž zátěž. Pokud dojde k poruše jedné z UPS, ostatní převezmou její zátěž, porušená jednotka je izolována a napájení zátěže elektrickým proudem bez přerušení pokračuje. Technologie je jedinečná v tom, že jednotky UPS pracují zcela nezávisle. Pro sfázování jejich výstupů na úrovni celého systému není třeba žádné komunikační propojení. Technologie je k dispozici pro všechny třífázové UPS.

Způsoby montáže záložních zdrojů napájení - UPS

UPS se používají v řadě různých aplikací - od stolních počítačů až po rozsáhlá datová centra. Je proto třeba mít k dispozici širokou nabídku řešení a způsobů montáže.

Samostatně stojící UPS 

a. UPS Eaton Ellipse se hodí jakna vrchní desku stolu, tak pod něj

b. UPS Eaton 9130 v provedení tower se hodí jak na pracovní stůl, tak do datového rozváděče

 

 

 

 

 

 

Nedaří se Vaší domovské stránce ve vyhledávačích ?

Záložní zdroje napájení - pokud prodáváte záložní zdroje napájení, kontaktujte mne pro nezávaznou nabídku na emailu chvojka@fokusindustry.cz a tato pozice může být Vaše.

Získáte tak možnost výrazně pozvednout viditelnost Vaší firmy na Internetu a zprostředkovaně tak pomůžete zvýšit návštěvnost i dohledatelnost Vaší domovské stránky.

Kromě klíčové fráze záložní zdroje napájení bychom Vám zaregistrovali i mnoho dalších slov dle Vašeho výběru.

 

Příklad jak může vypadat Vaše prezentace:

Jsme společnost, která se již mnoho let specializuje na prodej v oboru záložní zdroje napájení  pro výrobní firmy a průmyslové podniky. Naše firma vyrábí a dodává záložní zdroje napájení již mnoho let pro širokou škálu průmyslových odvětví. Samozřejmostí je individuální přístup zohledňující přání a požadavky našich zákazníků. Kromě nezávazného poradenství garantujeme i záruční a pozáruční servis veškerého námi dodávaného sortimentu. Zajímají-li Vás podrobnější informace z oblasti záložní zdroje napájení, stačí vyplnit dotazník v záložce "Poptávka" a my Vám rádi a nezávazně zašleme naši nabídku. Pokud máte zájem o technickou konzultaci případně návštěvu našeho obchodního zástupce kontaktujte nás v záložce „Kontakt“ telefonicky případně na webových stránkách Záložní zdroje napájení, Záložní zdroje napájení - UPS záložní zdroje napájení, zálohovací zdroje

Contact information

Město:Praha 3
Ulice:Perunova 17
PSČ:130 00
IČ:48116742
E-mail:info@jcb-power.com
WWW:http://www.jcb-power.com
Telefon:+420 224 250 178
Fax:

Leták