Filtrační systémy

čističky vzduchu v místnostech

filtrace pro broušení

filtrace výbušného prachu

odsávání výfukových zplodin