diagnostika motorů Kubota

Ercesa s.r.o. diagnostika motorů Kubota

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

diagnostika motorů Kubota

 

diagnostika motorů Kubota

 

Naši technici s využitím svých bohatých odborných znalostí a praktických zkušeností zkontrolují Váš motor jak pomocí moderního diagnostického zařízení, tak klasickými metodami. 

 

Diagnostika probíhá v servisním středisku ERCESA či přímo u zákazníka.

 

Základní diagnostika začíná komunikací se zákazníkem a vizuální kontrolou motoru (úniky kapalin, mechanické poškození, stav hadic a trubek, zanešení chladiče, …) a dále pokračuje kontrolou množství a kvality oleje a chladící kapaliny, schopností hladkého startu, kouřivosti a kontrolou nepatřičných zvuků při běhu motoru.

 

Následuje podrobná diagnostika, kde dochází k přeměření kompresních tlaků případně ke kontrole výkonu motoru při zátěži na motorové brzdě s možností řízení procesu brždění motoru a sběru naměřených hodnot pomocí počítače.

 

Po rozebrání technici kontrolují opotřebení a ovalitu válců (měření mikrometrem), vstřiky a čerpadla, zjišťují přítomnost možných prasklin hlavy válců a bloku motoru penetračním kapilárním testem (vzlínáním), funkčnost startéru, alternátoru a stopsolenoidu, stav mrazových zátek, ložisek, funkci vodního čerpadla a termostatu, ….

 

Pro kontrolu common-railových motorů používáme specialní diagnostický program DiagMaster, který umožňuje:

 

-  čtení a mazání chybových kódů (DTC – Diagnostic Trouble Code)

 

-  kontrolu všech snímaných hodnot motoru (např. otáčky, teplota chladící kapaliny, tlak railové lišty, teplota výfukových plynů, nastavení EGR ventilu a spoustu dalších).

 

-  parametrizace řídící řídící jednotky ECU po výměně komponent motoru (vstřikovače, vysokotlaká palivová pumpa, DPF filtr,DOC katalyzátor).

 

-  vynucení spuštění a kontrola průběhu parkovací regenarece filtru DPF.

Další prezentace

Průmyslové motory