Adiabatické systémy31Analytické systémy50Autogenní technika24Brusky7CAD/CAM systémy26CNC obráběcí centra21CNC obráběcí stroje46CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty4Digitální továrna23Dílenské skříně12Dílenský nábytek19Docházkové systémy15Dopravníkové systémy20Elektrody22Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály29Elektronika a elektrotechnika44Filtrační systémy16Frekvenční měniče19Frézovací stroje2Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace7Laserové systémy17Lineární vedení26Lisy na odpad12Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace11Měřicí a diagnostická technika30Metalografie, petrografie7Nakládací můstky a plošiny2Nářadí-nástroje21Normálie4Odsávací systémy27Ochrana ovzduší19Parokondenzátní systémy22Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety13Plastové součásti57PLC automaty9Potištěné a oboustranné pásky2Použité a repasované stroje38Požární uzávěry14Pracovní ochranné pomůcky27Průmyslová akustika28Průmyslová automatizace18Průmyslová čerpadla63Průmyslová lepidla13Průmyslová ložiska37Průmyslová maziva20Průmyslová tomografie2Průmyslová vrata28Průmyslové armatury11Průmyslové broušení41Průmyslové chlazení10Průmyslové kamery16Průmyslové kompresory16Průmyslové krabice3Průmyslové lasery39Průmyslové magnety32Průmyslové měření27Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory57Průmyslové obaly14Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení37Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty50Průmyslové snímače47Průmyslové stavby1Průmyslové svařování42Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy32Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení31Průtokoměry9Převodníky rozhraní8Regálové systémy26Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Senzory6Skladové systémy10Služby9Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy11Strojní komponenty63Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily29Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje16Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří37Záložní zdroje napájení10Zdvihací technika20Zkoušení materiálů38Zkušební komory15

Předmět činnosti

automatický výdej pracovních ochranných prostředků - AVEPOP

AVEPOP je zkratka pro Automatický Výdej a Evidenci Pracovních a Ochranných Prostředků. Jedná se o různé druhy chytrých automatů, které jsou vybavené identifikačním systémem a fungují jako efektivní řešení adresného výdeje pracovních potřeb a materiálu. Po identifikaci uživatele dojde k vydání pomůcky a informace o transakci se uloží do systémové paměti. Zaměstnavatel tak získává přesný přehled o reálné spotřebě. Na základě analýzy nasbíraných dat je snadné docílit snížení firemních nákladů. Díky automatům na výdej ochranných osobních pracovních pomůcek (OOPP), opatřené identifikačním systémem A3, získáte podrobnou statistiku o spotřebě vydaných pomůcek nebo jiných drobných předmětů a nářadí. Automaty na výdej OOPP mají tu výhodu, že na rozdíl od klasických výdejen mohou pracovat bez nároku na mzdu v nepřetržitém režimu 24/7. Zaměstnance obslouží po přiložení identifikační karty přesně podle jeho nároku nebo pravidel nastavených zaměstnavatelem. Automaty umíme vybavit displejem, který zaměstnance okamžitě informuje o případném překročení nastavených limitů.

SOFTWARE A3 pro automatický výdej pracovních ochranných prostředků

Integrovaný software A3 nepřetržitě sleduje stav automatu a v případě poruchy stroje nebo sítě okamžitě odesílá hlášení na zvolené e-mailové adresy. V případě potřeby je možné automatizovaně synchronizovat seznam zaměstnanců a jejich karet s jiným firemním systémem (docházkový, přístupový aj.). Pořízená data o transakcích se z automatů do řídicího PC přenáší buď sériovou linkou s připojením na COM port., nebo po LAN síti pomocí síťových převodníků.

MOŽNOSTI IDENTIFIKACE pro automatické vydávání pracovního ochranného prostředku

Naše automaty mohou fungovat s celou řadou identifikačních médií. Lze využít i karty v podniku již používané pro jiné účely (např. docházkový systém, jídelna, parkoviště, zabezpečovací systém atd.) nebo karty jiných dodavatelů. Systém je kompatibilní s bezkontaktními RFID kartami a čipy, magnetickými kartami, kartami s čárovým kódem a také kontaktními čipy DALLAS.

Sestavit systém na míru není jen tak. Pokud přemýšlíte o zavedení evidovaného výdeje pracovních pomůcek, kontaktujte nás na úvodní bezplatnou konzultaci.

automatický výdej, kontrola, distribuce a evidence pracovních ochranných pomůcek, výdej pracovních oděvů, distribuce spotřebního materiálu, evidence pracovní obuvi, pracovních rukavic, spotřebního materiálu, výdej pracovního nářadí, pracovní

Kontaktní údaje

Město:Praha 5 - Smíchov
Ulice:Na Valentince 1003/1
PSČ:150 00
IČ:45277397
E-mail:ima@ima.cz
WWW:http://www.ima.cz
Telefon:251081097
Fax:

Leták