automatický výdej pracovních ochranných prostředků

IMA s.r.o. automatický výdej pracovních ochranných prostředků

 
    IMA s.r.o.
  • Na Valentince 1003/1
  • Praha 5 - Smíchov,150 00
  • Tel. 251081097
  • https://www.ima.cz
  • ima@ima.cz
  • IČ:    45277397
  • DIČ: CZ45277397
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

automatický výdej pracovních ochranných prostředků

automatický výdej pracovních ochranných prostředků - AVEPOP

AVEPOP je zkratka pro Automatický Výdej a Evidenci Pracovních a Ochranných Prostředků. Jedná se o různé druhy chytrých automatů, které jsou vybavené identifikačním systémem a fungují jako efektivní řešení adresného výdeje pracovních potřeb a materiálu. Po identifikaci uživatele dojde k vydání pomůcky a informace o transakci se uloží do systémové paměti. Zaměstnavatel tak získává přesný přehled o reálné spotřebě. Na základě analýzy nasbíraných dat je snadné docílit snížení firemních nákladů. Díky automatům na výdej ochranných osobních pracovních pomůcek (OOPP), opatřené identifikačním systémem A3, získáte podrobnou statistiku o spotřebě vydaných pomůcek nebo jiných drobných předmětů a nářadí. Automaty na výdej OOPP mají tu výhodu, že na rozdíl od klasických výdejen mohou pracovat bez nároku na mzdu v nepřetržitém režimu 24/7. Zaměstnance obslouží po přiložení identifikační karty přesně podle jeho nároku nebo pravidel nastavených zaměstnavatelem. Automaty umíme vybavit displejem, který zaměstnance okamžitě informuje o případném překročení nastavených limitů.

SOFTWARE A3 pro automatický výdej pracovních ochranných prostředků

Integrovaný software A3 nepřetržitě sleduje stav automatu a v případě poruchy stroje nebo sítě okamžitě odesílá hlášení na zvolené e-mailové adresy. V případě potřeby je možné automatizovaně synchronizovat seznam zaměstnanců a jejich karet s jiným firemním systémem (docházkový, přístupový aj.). Pořízená data o transakcích se z automatů do řídicího PC přenáší buď sériovou linkou s připojením na COM port., nebo po LAN síti pomocí síťových převodníků.

MOŽNOSTI IDENTIFIKACE pro automatické vydávání pracovního ochranného prostředku

Naše automaty mohou fungovat s celou řadou identifikačních médií. Lze využít i karty v podniku již používané pro jiné účely (např. docházkový systém, jídelna, parkoviště, zabezpečovací systém atd.) nebo karty jiných dodavatelů. Systém je kompatibilní s bezkontaktními RFID kartami a čipy, magnetickými kartami, kartami s čárovým kódem a také kontaktními čipy DALLAS.

Sestavit systém na míru není jen tak. Pokud přemýšlíte o zavedení evidovaného výdeje pracovních pomůcek, kontaktujte nás na úvodní bezplatnou konzultaci.

automatický výdej, kontrola, distribuce a evidence pracovních ochranných pomůcek, výdej pracovních oděvů, distribuce spotřebního materiálu, evidence pracovní obuvi, pracovních rukavic, spotřebního materiálu, výdej pracovního nářadí, pracovní