Adiabatické systémy31Analytické systémy59Autogenní technika27Brusky9CAD/CAM systémy33CNC obráběcí centra24CNC obráběcí stroje49CNC stroje5Dieselmotory-dieselagregáty13Digitální továrna35Dílenské skříně11Dílenský nábytek18Docházkové systémy14Dopravníkové systémy21Elektrody23Elektroerozivní stroje4Elektroinstalační materiály25Elektronika a elektrotechnika46Filtrační systémy19Formy5Frekvenční měniče17Frézovací stroje26Gravírování3Infrazářiče20Jednoúčelové stroje1Kabelové nosné systémy8Kabelové průchodky42Kalibrace17Kiosky10Laserové systémy17Lepicí a oboustranné pásky18Lineární vedení23Lisy na odpad32Magnetické separátory2Manipulační technika6Měření a regulace18Měřicí a diagnostická technika37Metalografie, petrografie12Monitorovací systémy5Nakládací můstky a plošiny1Nářadí-nástroje36Normálie5Odsávací systémy30Ochrana ovzduší20Parokondenzátní systémy23Pásové a kotoučové pily19Pásové pily9Plastové přepravní palety22Plastové součásti59PLC automaty10Použité a repasované stroje38Požární uzávěry16Pracovní ochranné pomůcky37Průmyslová akustika24Průmyslová automatizace13Průmyslová čerpadla64Průmyslová lepidla23Průmyslová ložiska39Průmyslová maziva22Průmyslová tomografie3Průmyslová vrata40Průmyslové armatury11Průmyslové broušení45Průmyslové chlazení9Průmyslové kamery40Průmyslové kompresory17Průmyslové krabice3Průmyslové lasery40Průmyslové magnety32Průmyslové měření34Průmyslové mikroskopy6Průmyslové motory60Průmyslové obaly34Průmyslové oleje14Průmyslové osvětlení44Průmyslové podlahy18Průmyslové roboty57Průmyslové snímače69Průmyslové stavby1Průmyslové svařování40Průmyslové teploměry2Průmyslové tiskárny9Průmyslové váhy34Průmyslové vybavení1Průmyslové vysavače33Průmyslové značení42Průtokoměry10Převodníky rozhraní8Regálové systémy25Relé-reléová technika16Řemeny-řemenice12Sálavé vytápění10Senzory16Skladové systémy9Služby12Software15Souřadnicové měřicí stroje18Soustruhy21Strojní komponenty87Svařování plastů18Tvářecí stroje2Vakuová technika12Ventily30Vodárenské technologie1Vrtací a frézovací stroje15Vrtačky15Vstřikování plastů2Vybavení laboratoří36Záložní zdroje napájení20Zdvihací technika33Zkoušení materiálů37Zkušební komory31

Předmět činnosti

automatický výdej pracovních ochranných prostředků - AVEPOP

AVEPOP je zkratka pro Automatický Výdej a Evidenci Pracovních a Ochranných Prostředků. Jedná se o různé druhy chytrých automatů, které jsou vybavené identifikačním systémem a fungují jako efektivní řešení adresného výdeje pracovních potřeb a materiálu. Po identifikaci uživatele dojde k vydání pomůcky a informace o transakci se uloží do systémové paměti. Zaměstnavatel tak získává přesný přehled o reálné spotřebě. Na základě analýzy nasbíraných dat je snadné docílit snížení firemních nákladů. Díky automatům na výdej ochranných osobních pracovních pomůcek (OOPP), opatřené identifikačním systémem A3, získáte podrobnou statistiku o spotřebě vydaných pomůcek nebo jiných drobných předmětů a nářadí. Automaty na výdej OOPP mají tu výhodu, že na rozdíl od klasických výdejen mohou pracovat bez nároku na mzdu v nepřetržitém režimu 24/7. Zaměstnance obslouží po přiložení identifikační karty přesně podle jeho nároku nebo pravidel nastavených zaměstnavatelem. Automaty umíme vybavit displejem, který zaměstnance okamžitě informuje o případném překročení nastavených limitů.

SOFTWARE A3 pro automatický výdej pracovních ochranných prostředků

Integrovaný software A3 nepřetržitě sleduje stav automatu a v případě poruchy stroje nebo sítě okamžitě odesílá hlášení na zvolené e-mailové adresy. V případě potřeby je možné automatizovaně synchronizovat seznam zaměstnanců a jejich karet s jiným firemním systémem (docházkový, přístupový aj.). Pořízená data o transakcích se z automatů do řídicího PC přenáší buď sériovou linkou s připojením na COM port., nebo po LAN síti pomocí síťových převodníků.

MOŽNOSTI IDENTIFIKACE pro automatické vydávání pracovního ochranného prostředku

Naše automaty mohou fungovat s celou řadou identifikačních médií. Lze využít i karty v podniku již používané pro jiné účely (např. docházkový systém, jídelna, parkoviště, zabezpečovací systém atd.) nebo karty jiných dodavatelů. Systém je kompatibilní s bezkontaktními RFID kartami a čipy, magnetickými kartami, kartami s čárovým kódem a také kontaktními čipy DALLAS.

Sestavit systém na míru není jen tak. Pokud přemýšlíte o zavedení evidovaného výdeje pracovních pomůcek, kontaktujte nás na úvodní bezplatnou konzultaci.

automatický výdej, kontrola, distribuce a evidence pracovních ochranných pomůcek, výdej pracovních oděvů, distribuce spotřebního materiálu, evidence pracovní obuvi, pracovních rukavic, spotřebního materiálu, výdej pracovního nářadí, pracovní

Contact information

Město:Praha 5 - Smíchov
Ulice:Na Valentince 1003/1
PSČ:150 00
IČ:45277397
E-mail:ima@ima.cz
WWW:https://www.ima.cz
Telefon:251081097
Fax:

Leták