Průmyslové snímače

absolutní enkodéry

bezpečnostní moduly

bezpečnostní spínače

bezpečnostní světelné závory

čidla polohy

difúzní snímače

dotyková tlačítka

indikace svaru

indukční čidla

indukční senzory

indukční senzory polohy

induktivní senzory

induktivní senzory polohy

induktivní snímače

inkrementální enkodéry

kapacitní tlačítka

koncové spínače

měřící optické závory

měřící světelné závory

odolné senzory

odolné snímače

optické snímače

optické snímače polohy

optické závory

průmyslové bezpečnostní snímače

průmyslové hladinové snímače

průmyslové inkrementální snímače

průmyslové kapacitní snímače

průmyslové laserové snímače

průmyslové optické snímače

průmyslové potenciometry

průmyslové rotační snímače

průmyslové senzory

průmyslové senzory polohy

průmyslové snímače

průmyslové snímače otáček

průmyslové snímače polohy

průmyslové snímače úhlu

průmyslové teplotní snímače

průmyslové tlakové snímače

senzory polohy

snímače na odrazku

snímače náklonu

snímače pro automatizaci

snímače tlaku

snímače úhlu

snímače úhlu natočení

světelné závory

tenzometrické snímače síly

ultrazvukové snímače

vážení síly

závory na odrazku