Vybavení laboratoří

bezpečnostní sprchy

Binder

germicidní lampy

laboratorní centrifugy

laboratorní mrazničky

laboratorní termostaty

laboratorní váhy

laboratorní zkušební závaží

průmyslové analyzátory

průmyslové boroskopy

průmyslové fibroskopy

špičky k pipetám

teplotní technika

titrátory

velkokapacitní pipetování