Formy

formy na tváření plastů

formy na vstřikování plastů

postupové lisovací nástroje

tlakové lití hliníku

výroba vstřikovacích forem