Zkoušení materiálů

broušení do roviny

HANYKO Praha s.r.o.

materiálografie

měření drsnosti povrchu

měření přímosti

metalografické brusky

metalografické kurzy

metalografické leštičky

metalografické lisy

metalografické pily

metalografické podložky

metalografické rozbrušovací pily

metalografie

nedestruktivní metalografie

nedestruktivní zkoušení materiálů

petrografie

přenosné spektrofotometry

příprava metalografických vzorků

průmyslové analyzátory

stolní spektrofotometry

třídění hliníku

tvrdoměry

ultrazvukové zkoušky

univerzální tvrdoměry

zkoušky tvrdosti

zkušební komory