tvrdoměry

HANYKO Praha s.r.o. tvrdoměry - přenosné tvrdoměry pro zkoušení tvrdosti Buehler, statické tvrdoměry, odporové tvrdoměry

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

tvrdoměry

 

tvrdoměry - přenosné a statické tvrdoměry pro zkoušení tvrdosti Buehler

 

Společnost Hanyko Praha, s.r.o. v oblasti zkoušení tvrdosti nabízí již více než 20 let produkty světoznámé společnosti Buehler, kteráv vyrábí tvrdoměry pod značkou Wilson Hardness – pokračovatele slavných výrobců tvrdoměrů Wolpert, Reircherter a Wilson. Dále v této sekci uvádíme kromě tvrdoměrů i modulární zařízení pro měření délek od firmy Hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik GmbH. Prostřednictvím tohoto dodavatele jsme schopni dodat i digitální měřidla Magnescale od SONY Precision Technology.

 

Vedle zkoušení tvrdosti je pro charakterizaci vlastností materiálů či sestav nutno velmi často stanovovat mechanické vlastnosti. Statické zkušební stroje umožňují zkoušky pevnosti v tahu, tlaku, ohybu či vyhodnocení tažnosti. Dynamické stroje umožňují provádění únavových zkoušek od nízkých až po vysoké frekvence. Dodáváme specializované tvrdoměry a zařízení pro zkoušení normalizovaných vzorků. Dále stroje a tvrdoměry pro testování vlastností hotových výrobků (a to i velmi složitých tvarů jako jsou specializované části strojů, dopravních prostředků či celé funkční celky nábytku).

 

Měření tvrdosti pomocí tvrdoměru jsou nejrozšířenější statické zkoušky, ve kterých je vtlačována kulička tvrdoměru, nebo kužel či jehlan do materiálu a hodnotí se defakto odpor materiálu proti tomuto vtlačování. Vztah mezi zatížením a plochou nebo hloubkou vpichu u tvrdoměru odpovídá hodnotě tvrdosti. Tvrdoměry používají se metody dle Vickerse, Knoopa, Rockwella a  Brinella. U metody dle Vickerse/Knoopa se měří uhlopříčka vtisku. Odlišné metody a jinak tvarovaná vnikací tělíska dávají na stejném testovaném matriálu odlišné výsledky a převáděcí tabulky jsou pouze přibližné.

 

Vyžádejte si naši nabídku na tvrdoměry.

Další prezentace

Zkoušení materiálů