kontrolní váhy

Mettler - Toledo, s.r.o. kontrolní váhy - rychlé kontrolní váhy

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

kontrolní váhy

 

kontrolní váhy - rychlé kontrolní váhy

 

Kontrolní váha je vysoce přesný přístroj měřící hmotnost. Je určena ke kontrole hmotnosti jednotlivých výrobků na výrobní lince v průběhu výrobního procesu. Kontrolní váhy se používají zpravidla coby součást programu řízení jakosti výroby. Výsledky vážení kontrolní váhy slouží k prokazatelnému zdokumentování, že výrobní závod pracuje v souladu s místními právními předpisy o balení výrobků.  Kontrolní váhy kontrolují, zda má každý výrobek, který opouští výrobní linku, správnou hmotnost. Představuje klíčový přístroj, který výrobním podnikům pomáhá zajišťovat kvalitu, která je nezbytná pro zajištění vysoké míry spokojenosti zákazníků. Za prodej výrobků s nedostatečnou hmotností mohou být udělovány vysoké pokuty. Výrobky s nadměrnou hmotností způsobují ztráty v důsledku nákladného přeplňování. Kontrolní váhy se jakožto účinný systém zabezpečování jakosti uplatňují takřka ve všech průmyslových odvětvích. Řešení dynamického kontrolního vážení s kontrolní váhou s certifikací MID pro zajištění shody s metrologickými předpisy a řízení jakosti v odvětvích, jako jsou zpracování masa, drůbeže a mořských plodů, farmaceutický a kosmetický průmysl nebo hotové pokrmy a výroba kojenecké výživy. Kontrolní váhy nabízí výkonná váhová řešení pro všechna odvětví. Řešení dynamického kontrolního vážení s certifikací MID zajišťuje shodu s metrologickými předpisy a řízení jakosti v odvětvích, jako jsou zpracování masa, drůbeže a mořských plodů, farmaceutický a kosmetický průmysl nebo hotové pokrmy a výroba kojenecké výživy.

 

Kontrolní váhy se uplatňují v celém rozsahu výrobního procesu, kde pomáhají zajistit shodu s průmyslovými předpisy, usnadňují průběh nejdůležitějších operací a optimalizují výrobní procesy.

 

Nabízíme řešení v rozsahu od základní úrovně až po vysoce specializované systémy, vybudované na základě společné platformy. Výrobním podnikům však nabízíme mnohem více než jen kontrolní váhy – naše systémy představují základnu, na které lze vybudovat efektivní procesy výroby i kontroly jakosti.

 

Kontrolní váhy v sobě kombinují maximální přesnost i při vysokých rychlostech se stabilní a odolnou konstrukcí systému. Tyto váhy jsou odolné vůči většině žíravých čisticích i dezinfekčních prostředků a vysokotlakému čištění.

 

Vysoká přesnost vážení kontrolní váhy s certifikací MID pomáhá vyhovět metrologickým předpisům a omezuje nákladné plýtvání výrobky.

Další prezentace

Průmyslové váhy