pytlovací váhy

 pytlovací váhy - vážení pytlů, automatické pytlovací váhy a stanice

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

pytlovací váhy

Pytlovací váhy:

Ilerfil: poloautomatická pytlovací linka pro otevřené a ventilové pytle.  

Balička pro práškové produkty do otevřených pytlů.

CHARAKTERISTIKY

 • Pytlovací systém je navržen tak, aby nedovoloval produktu usazovat se ve vnitřních částech či rozích, čímž nehrozí žádná kontaminace produktu zbytky v pytlovací váze.
 • Promyšlený dávkovací systém pytlovací váhy se skládá z dávkovacího šneku řízeným motorem s proměnlivou rychlostí, který umožňuje cyklus plnění ve dvou fázích (rychlé a jemné plnění), a tím je optimalizována rychlost a přesnost.
 • Dávkovací šnekový systém může být kompletně odejmut ze zadní části, tento pohyb se děje společně se sběrným žlabem produktu.
 • Dávkovací šnek je připojen odděleně a je dostatečně přístupný pro čištění. Zahrnuje systémy nastavení neprodyšného utěsnění, uzavření a připojení.
 • Je konstruován pro manipulaci s extrémně jemnými a provzdušněnými produkty.
 • Ložiska podávacího šneku pytlovací váhy jsou připojena samostatně ke konstrukci, aby se zabránilo kontaminaci.
 • Uzavírací klapka plnění umístěna na konci plnícího systému, uzavírá sloupce produktu na konci dávkovacího cyklu, aby zabránila neřízenému úniku produktu.
 • Dvířka pro kontrolu a čištění jsou umístěny mezi šroubem a plnícím hrdlem.
 • Části v kontaktu s produktem jsou dělány z leštěné nerezové oceli, aby se zabránilo přilnavosti.
 • Odvzdušňovací sonda poskytne zhutnění produktu uvnitř pytle, což dovolí jeho uzavření a následnou paletizaci, bez nutnosti čekání na vlastní uvolnění vzduchu z produktu.
 • Protože většina aplikací jsou prašné produkty, instalace obsahuje strategicky umístěné přístupy aspirace, které udržují oblast pytlování bezprašnou. Přístupy musí být napojeny na odpovídající filtr.
 • Snadno použitelná, intuitivní doteková obrazovka pytlovací váhy poskytuje nezbytné uživatelské informace o provozu, kontrole řízení a vážení.
 • Koncová uzavírací klapka brání nekontrolovanému toku produktu a garantuje maximální přesnost vážení.

Detaily

 • Kontrolní a čistící dvířka, která zabraňují kontaminaci při změně produktů.
 • Zahrnuje bezpečnostní mikro přepínače pro operátora
 • Elektronická kontrola vážení integrovaná do dotykové obrazovky.
 • Snadno použitelná, intuitivní doteková obrazovka, poskytující komplexní informace pro operátora.
 • Pytlovací linka obsahuje příslušné vstupní otvory odprašovací aspirace.
 • Odvzdušňovací sonda. Její funkcí je odsát vzduch z produktů uvnitř pytle, následně zhutnění produktů, což umožní následné uzavření pytle a jeho paletizaci.
 • Dávkovací šnek je lehce odnímatelný a tudíž poskytuje skvělý přístup pro čištění.

ILERFIL ABG/ABT

Pytlovací váhy do otevřených pytlů pro granulované produkty

ILERFIL ABG/ABT pytlovací váha je navržena, aby poskytovala řešení hledající přesnost a rychlost balení z kompaktní instalace s minimálními investovanými náklady.

 • Nezůstává žádný produkt: Mechanická konstrukce ILERFIL pytlovací váhy nedovolí uložení produktů v žádné části ani v rozích pytle, čímž zajišťuje, že tam žádný produkt nezůstane a tím nevznikne kontaminace jiných produktů, zejména potravin a zemědělsko-potravinářského průmyslu. Nicméně přístroj obsahuje přístup k čistícím a kontrolním dvířkům.
 • Připojení k respiraci: připojený k filtru poskytuje garanci bezprašného pracovního prostředí.
 • Přesnost vážení: garantuje optimální přesnost plnění a zabraňuje tak stížnostem klienta či ztrátám materiálu. Poslední generace elektronické vážící řídící jednotky pracuje až do 5,000 vážených dělení. Kombinace těchto dvou faktorů garantuje optimální přesnost při konečném vážení produktu v pytli.
 • Snadné použití: ILERFIL jednoduchost spočívá v tom, že může být obsluhován operátory bez jakéhokoli speciálního technického zaškolení. Uživatelé můžou začít pracovat se strojem sami po přečtení dodané příručky, a nemusí platit za přítomnost speciálních techniků.
 • Snadná instalace: Pytlovačka je přimontována přímo na násypku anebo silo a nepotřebuje žádnou podpornou konstrukci nebo platformu, čím se optimalizují investice do pytlovací linky.

ILERFIL zahrnuje rozdílné dávkovací systémy pytlovací váhy:

ILERFIL ABG

Gravitační plnící dávkovací systém
Vhodný pro regulérně tekoucí produkty s velikostí zrna do 10 mm.

ILERFIL ABT

Plnění prostřednictvím pásového dopravníku
Model je navržen pro manipulaci s neregulérně tekoucími produkty nebo těmi, jejichž zrnitost přesahuje více než 10 mm.

ILERFIL ABG/ABT pytlovací jednotky zahrnují elektronickou vážící řídící jednotku, která je umístěna v samotném rámu stroje.

ILERPES  - Váhová kontrolní řídící jednotka

Konstruováno pro snadné a intuitivní užívání.
Poskytuje 5,000 certifikovaných váhových dílků pro poskytnutí maximální přesnosti. Tato řídící jednotka/operátor rozhraní je přes klávesnici a alfanumerický dotekový displej.

Pytlovací hrdlo
Pytlovací hrdlo se sestává z pneumatických svorek.
Ovládaný pedálem. Tlak na svorkách je automaticky nastaven ve dvou cyklech:

 • Nízký tlak: když je prázdný pytel umístěn do svorek, co poskytuje bezpečnost manipulace s pytlem pro operátora v případě jeho uvěznění a splňuje evropské bezpečnostní normy.
 • Vysoký tlak: jakmile začne dávkovací cyklus (potvrzené stisknutím ON), od chvíle co musí nést váhu plněného produktu.

ILERFIL V – Balička pro ventilové pytle

Poloautomatická balící stanice pro ventilové pytle

Další prezentace

Průmyslové váhy