řízení výroby

Seyfor, a. s. řízení výroby - digitální řízení výroby

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

řízení výroby

 

řízení výroby - digitální řízení výroby v systému Infor LN

 

Řízení výroby v systému Infor LN je klíčový proces podporující organizaci a provádění fyzického procesu výroby. Cílem je koordinace výroby produktů na dílnách a evidence spotřeby materiálů a práce.

 

Řízení výroby navazuje na proces plánování a rozvrhování, který připraví pro jednotlivá pracoviště frontu práce. Řízení výroby v Infor LN v první řadě poskytuje potřebné informace operátorům výroby a vedoucím dílen o výrobní dokumentaci – sledu výrobních operací, potřebě materiálů, kvalifikaci obsluhy strojů, nářadí, přípravných a výrobních časech. Zajišťuje také přístup k výkresové dokumentaci a dalším dokumentům, jako jsou např. pracovní instrukce, NC programy atd.

 

Řízení výroby v systému Infor LN nahrazuje tištěnou výrobní dokumentaci a umožňuje provádět tzv. bezpapírovou výrobu.

 

Řízení výroby dále zahrnuje evidenci všech informací zpětné vazby z výrobního procesu. Zaznamenává spotřebu materiálu na základě skladových transakcí prováděných ve vazbě na výrobní objednávky. Zaznamenává spotřebovaný čas jednotlivých pracovních činností s vazbou na jednotlivé pracovníky nebo pracovní týmy. Eviduje odvedené množství výrobků na operacích i celkové dokončené množství produktů. Řízení výroby tak poskytuje zpětnou vazbu procesu plánování, který v následném běhu zohlední již odvedenou část výrobní objednávky.

 

Díky řízení výroby v Infor LN má management kdykoliv přesné informace o rozpracované výrobě jako celku i o plnění jednotlivých objednávek.

 

S řízením výroby úzce souvisí i proces řízení kvality, který umožňuje provádět kontrolu a vyhodnocování kvality kdykoliv v průběhu výrobního procesu nebo na jeho konci. Dále proces řízení výroby souvisí i s řízením údržby. Sledování hodin práce strojů, počtu zdvihů nebo jiných ukazatelů umožňuje efektivní plánování údržby strojů a zařízení.

 

Řízení výroby je proces, který v systému Infor LN přináší uživatelům vysokou přidanou hodnotu. Díky nástrojům řízení výroby je zajištěna organizace fyzického výrobního procesu, přesná evidence všech materiálových pohybů a spotřeby času, a především evidence skutečně vyrobených množství.

 

V systému Infor LN je řízení výroby klíčovým procesem, který umožňuje firmám udržet přehled ve výrobě a řídit návazné procesy tak, aby byly co nejefektivnější.

Další prezentace

Digitální továrna