APS plánování výroby

Seyfor, a. s. APS plánování výroby - systémy APS plánování výroby

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

APS plánování výroby

 

APS plánování výroby - systémy APS plánování výroby v Infor LN

 

APS (Advanced Planning and Scheduling) plánování výroby je proces, který slouží k optimalizaci a koordinaci výroby produktů. Tento proces zahrnuje využití sofistikovaných algoritmů a nástrojů, které umožňují přesně naplánovat výrobu v souladu s požadavky zákazníků a dostupností zdrojů.

 

Hlavním cílem APS plánování výroby je příprava realistického výrobního rozvrhu, který optimálně využije podnikové zdroje a zohlední všechna omezení.

 

Protože proces APS úzce navazuje na komplexní podnikové plánování, je velkou výhodou, když jsou nástroje na výpočet APS přímo součástí podnikového informačního systému jako je tomu v případě ERP řešení Infor. APS tak přebírá data podnikového plánu pro nejbližší časový horizont a po jejich zpracování doplní přesné termíny realizace do jednotlivých výrobních kroků každé výrobní objednávky. To vše bez nutnosti složité integrace mezi různými softwarovými aplikacemi.

 

Díky tomu má v Infor LN každé pracoviště pro APS plánování výroby k dispozici jasně stanovenou frontu práce a současně lze jednoduše zjistit reálné termíny dokončení každé zakázky. Automaticky je tak zajištěna komunikace mezi úseky obchody a výroby. Pracovníci obchodu mají přehled o termínech a případných odchylkách od původně potvrzených termínů. Mohou tak s předstihem reagovat a přijímat potřebná opatření.

 

Výhodou APS plánování výroby v Infor LN je možnost simulovat různé scénáře výrobního procesu. Např. úpravou pracovního kalendáře, změnou technologie a dalšími parametry lze eliminovat některá aktuální omezení a dosáhnout lepší varianty výrobního rozvrhu.

 

Díky APS plánování výroby lze zlepšit efektivitu výroby, zvýšit produktivitu a kvalitu výroby a minimalizovat časy nečinnosti. Kromě toho může APS plánování výroby pomoci firmám vytvořit lepší vztahy se zákazníky a zlepšit celkovou výkonnost podniku.

 

V systému Infor LN je APS plánování výroby je klíčovým procesem, který umožňuje firmám optimalizovat a koordinovat výrobní procesy tak, aby byly co nejefektivnější a produktivnější.

Další prezentace

Digitální továrna