návrhy výrobních procesů

Seyfor, a. s. výrobní procesy - návrhy výrobních procesů

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

návrhy výrobních procesů

 

výrobní procesy - návrhy výrobních procesů v systému Infor LN

 

Návrhy výrobních procesů v systému Infor LN jsou klíčový proces, který je součástí procesů technické přípravy výroby. Cílem procesu je vytvořit a spravovat v elektronické podobě data o technologických postupech výroby.

 

Návrhy výrobních procesů v Infor LN definují výrobní postup jako sled operací a pracovních úkonů, které s využitím lidských a strojních zdrojů transformují výchozí materiály na vyrobený produkt. Každý vyráběný produkt by měl mít definovaný alespoň jeden výrobní postup. Podle potřeby však může být platných výrobních postupů definováno i více. Důvodem jsou např. různé technologie výroby v různých výrobních závodech nebo odlišné technologie odvislé od velikosti výrobní dávky atd.

 

Návrhy výrobních procesů mají rozhodující dopad na stanovení nákladů práce spojené s výrobou produktu. Z výrobního procesu se v Infor LN kalkulují mzdové a strojní náklady v závislosti na použitých zdrojích a spotřeby jejich času na přípravu a provádění výroby.

 

Kromě zmíněných časů přípravy a provádění výroby se v návrhu výrobních procesů objevují ještě časy čekání před a po operaci a čas přepravy mezi pracovišti. Tyto časy nemají přímý vliv na náklady výroby, ale jsou důležitým podkladem pro plánování celkové doby výroby v Infor LN.

 

Další informace spojené návrhy výrobních procesů se týkají použití nástrojů a nářadí, které je pro výrobu nezbytné a musí pro ni být zajištěno stejně jako materiál, který může vstupovat na začátku výrobního postupu nebo na kterékoliv operaci.

 

Při plánování výroby se také uplatňují informace o předpokládaném odpadu při výrobě. Na některých operacích je potřeba počítat se zmetkovitostí nebo s tím, že první vyrobené kusy slouží k náběhu výroby a jsou vyřazeny.

 

Návrhy výrobních procesů se v Infor LN netýkají pouze přípravy technologie nového výrobku, ale i provádění změn v případě zakázkové výroby nebo vynucených změn v průběhu výroby způsobených nějakou neočekávanou událostí.

 

Návrhy výrobních procesů v systému Infor LN přináší uživatelům vysokou přidanou hodnotu tím, že vytváří podklady pro plánování, oceňování a fyzické provádění výroby.

Další prezentace

Digitální továrna