plánování a rozvrhování výroby

Seyfor, a. s. plánování a rozvrhování výroby - řešení pro plánování a rozvrhování výroby

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

plánování a rozvrhování výroby

 

 

plánování a rozvrhování výroby - řešení pro plánování a rozvrhování výroby v systému Infor LN

 

Plánování a rozvrhování výroby v systému Infor LN je klíčový proces, který je součástí podnikového plánování v rámci podnikového informačního systému. Cílem tohoto procesu je koordinace výroby produktů v celé jejich struktuře od finálního výrobku až po primární výrobu jednotlivých dílů.

 

Plánování výroby vychází především z požadavků obchodu, ale také dalších funkčních balíčků jako jsou Servis, Řízení projektů, Sklady, ale také samotný Výroba, která potřebuje dílce pro kompletaci finálního produktu.

 

Plánování a rozvrhování výroby v našem systému vychází jednak z podnikové struktury a ze struktury produktu. Podniková struktura definuje vazby mezi jednotlivými podniky, provozy a pracovišti. Stejný výrobek může být vyráběn na různých místech nebo přepravován mezi distribučními sklady. Podnikové plánování navrhuje, který výrobní závod bude výrobu dané zakázky zajišťovat.

 

Struktura výrobku je daná kusovníkem a stanovuje z jakých podsestav, dílců a materiálů se daný výrobek skládá. Podnikové plánování zajišťuje rozpad celé struktury a navrhuje výrobu jednotlivých komponent podle potřeby. Část plánovaných výrobních objednávek může být plánována individuálně pro konkrétní zakázku, část výroby může být plánována anonymně tj. v souhrnných výrobních dávkách pro více zakázek najednou nebo pro doplnění skladové zásoby. Systém Infor LN podporuje celou řadu scénářů plánování a rozvrhování výroby pro různá výrobní prostředí.

 

Plánování a rozvrhování výroby v systému Infor LN využívá i data z výrobních postupů. Ta definují konkrétní výrobní zdroje a další prostředky nutné pro provádění výroby. Také zahrnují informace o potřebných časech nejen pro vlastní výrobu, ale také pro nastavení strojů, mezioperační časy atd.

 

Detailní výrobní rozvrh je možné optimalizovat díky zabudovaným nástrojům APS (Advanced Planning and Scheduling).

 

Plánování a rozvrhování výroby je proces, který v systému Infor LN přináší uživatelům vysokou přidanou hodnotu. Díky nástrojům plánování a rozvrhování výroby je zajištěno, že každý požadavek zákazníka bude pokrytý vyrobeným produktem. Plánování a rozvrhování výroby dokáže efektivně řídit promítání veškerých změn do aktuálního plánu a udržovat aktuální vazby mezi všemi výrobními stupni.

 

V systému plánování a rozvrhování výroby Infor je plánování a rozvrhování výroby klíčovým procesem, který umožňuje firmám koordinovat výrobní procesy tak, aby byly co nejefektivnější při současné minimalizaci zásob a nákladů.

Další prezentace

Digitální továrna