správa výrobní dokumentace

Seyfor, a. s. výrobní dokumentace - správa výrobní dokumentace

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

správa výrobní dokumentace

 

výrobní dokumentace - správa výrobní dokumentace v systému Infor LN

 

Správa výrobní dokumentace v systému Infor LN je klíčový proces, který je součástí řízení přípravy a provádění výroby. Cílem tohoto procesu je spravovat výrobní dokumentaci od předvýrobních etap až po dokončenou výrobu.

 

V předvýrobní etapě se jedná především o přípravu technologické a konstrukční dokumentace výrobku nebo zakázky. Zejména při přípravě konstrukční části výrobní dokumentace systém Infor LN využívá data konstrukčních CAD systémů nebo PLM systémů. Výsledkem je připravená kompletní materiálová struktura produktu a sada technologických postupů pro výrobu jednotlivých komponent. Výrobní dokumentace v předvýrobní etapě může být připravena ve více alternativách, které zohledňují např. odlišné výrobní možnosti jednotlivých výrobních závodů, velikosti výrobních dávek apod. Důležitým krokem v předvýrobní etapě je kalkulace očekávaných výrobních nákladů a stanovení ceny produktu či zakázky. Výrobní dokumentace dále slouží k plánování výroby.

 

Ve výrobní etapě se správa výrobní dokumentace zaměřuje již na konkrétní výrobní objednávky a zakázky. Během procesu plánování výroby se vygenerují konkrétní výrobní kusovníky a postupy na požadované množství výrobku. Správa výrobní dokumentace eviduje průběžně spotřeby materiálů a spotřebovaný čas výrobních zdrojů. Formou změnového řízení eviduje všechny schválené úpravy technologických postupů a výrobních kusovníků. Správa výrobní dokumentace umožňuje sledovat průběžně náklady výroby a jejich porovnání s plánem. Výrobní dokumentace je tak základním zdrojem dat pro ekonomické vyhodnocování výroby.

 

V povýrobní etapě správa výrobní dokumentace eviduje celková data ke každé vyrobené zakázce. V případě evidence šarží nebo sériových čísel, je možné trasovat použití konkrétních materiálů a dílců od nákupu až po finální produkt. To velmi usnadňuje hledání příčin případných vad a stanovení jejich rozsahu. Samozřejmě výrobní dokumentace umožňuje závěrečné ekonomické vyhodnocení zakázky.

 

Výrobní dokumentace je následně zdrojem dat pro proces řízení servisu.

 

Porovnáním výrobní dokumentace z předvýrobní a povýrobní etapy umožňuje odhalit problémová místa a pracovat na jejich nápravě. V případě zakázkové výroby je také možné využít výrobní dokumentaci již uzavřené zakázky pro přípravu obdobné nově přijímané zakázky.

 

Správa výrobní dokumentace je proces, který v systému Infor LN přináší uživatelům vysokou přidanou hodnotu. Díky evidenci dat v celém průběhu přípravy a realizace výroby je možné plánovat, vyhodnocovat a zlepšovat výrobní proces.

 

V systému Infor LN je správa výrobní dokumentace klíčovým procesem, který umožňuje firmám efektivně řídit výrobu a minimalizovat náklady.

Další prezentace

Digitální továrna