správa auditů

EISOD X správa auditů - modul správa auditů, systém správa auditů

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

správa auditů

 

správa auditů - modul správa auditů

 

Správa auditů je modul systému EISOD X, který umožňuje evidenci a řízení všech typů auditů, dodavatelských, interních i zákaznických, produktových, procesních i systémových. Správa auditů zahrnuje v našem pojetí databázi programů auditů, auditů, neshod a opatření. V rámci auditu je definována řada rolí (zakladatel programu, zakladatel auditu, manažer normy, hlavní a vedlejší auditoři, prověřované osoby, hodnotitel auditu, osoba zodpovědná za řešení neshody, osoba zodpovědná za realizaci opatření…).

 

Tyto role jsou přiřazeny konkrétním uživatelům systému EISOD X, kteří následně dostávají notifikace s přesnými pokyny, jaký je jejich úkol v rámci auditu či neshody. Díky tomu je správa auditů maximálně automatizovaná a ulehčuje práci všem zúčastněným. Samozřejmostí je tvorba dotazníku auditu v závislosti na použité normě či zákaznickém požadavku, i to zahrnuje správa auditů.

Další prezentace

Řízení kvality