správa měřidel a zařízení

EISOD X správa měřidel a zařízení - MSA pro správu měřidel a zařízení

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

správa měřidel a zařízení

 

správa měřidel a zařízení - MSA pro správu měřidel a zařízení

 

Správa měřidel a zařízení, MSA je modul systému EISOD X, který je možné využít pro správu jakýchkoli položek ve společnosti, které vyžadují pravidelnou akci. U měřidel a měřicích systémů je možné navíc provést analýzu měřicího systému, MSA, a to podle různých postupů. Správa měřidel a zařízení, MSA, představuje interní elektronický systém péče o měřidla, jejich označování, pravidelnou kalibraci, opravy, náhrady apod. Pokud má nějaké měřidlo nebo jiné zařízení stanoven termín (periodické) akce, před a případně i po termínu přichází uživateli emailová notifikace, která připomíná nutnost akce až do jejího splnění a zapsání do systému. Správa měřidel a zařízení, MSA, je ve společnosti tím potřebnější, čím více měřidel a zařízení je spravováno. V systému EISOD X, modulu Správa měřidel a zařízení, MSA naši zákazníci spravují např. měřidla, nástroje, formy, pokladny, váhy, prodejny, turbíny apod. Tyto položky je možno hierarchizovat, např. váha a pokladna může být přiřazena pod prodejnu.

Další prezentace

Řízení kvality