vsakování srážkových vod

vsakování srážkových vod a využití vsakování srážkové vody

Stream - Clean Water s.r.o.

 
Pod Vilami 30, Praha 4, 140 00
 
+420 720 180 028
 
IČ: 02856701
DIČ: CZ02856701
Průmyslové obory

vsakování srážkových vod

Stream - Clean Water s.r.o.

Vsakování srážkových vod
Vsakování srážkových vod je důležitou součástí udržitelného hospodaření s vodou. V České republice srážky představují významný zdroj vodních zásob, ale jejich nesprávné hospodaření vede k problémům se suchem a povodněmi. Vsakování srážkových vod pomáhá tyto problémy řešit a přináší řadu dalších benefitů.
Mezi hlavní výhody vsakování srážkových vod patří to, že zmírňuje dopady sucha.  Vsakování doplňuje zásoby podzemních vod a zvyšuje vlhkost půdy, čímž pomáhá rostlinám.
Vsakování zpomaluje odtok srážkové vody do kanalizace a snižuje tak objem vody, která může způsobit povodně. Vsakování srážkových vod pomáhá čistit srážkovou vodu a snižuje znečištění vodních toků. Současně také snižuje závislost na vodovodech a může vést k úsporám nákladů za vodu.
Srážkové vody se mohou vsáknout pomocí trativodů, tedy systému potrubí, které odvádí srážkovou vodu z okapů a střech do vsakovacího objektu. Plochy s propustným povrchem, tzv. zásakové, propustné plochy, umožňují vsakování srážkové vody.
Dále je možné využít podzemní nádrže, které zadržují srážkovou vodu pro pozdější využití.
Mezi faktory ovlivňující vsakování srážkových vod patří typ půdy, konkrétně její propustnost, dále sklon terénu, množství srážek a hladina podzemních vod. Vsakování srážkových vod není vhodné řešení v oblastech s vysokou hladinou podzemních vod.
Vsakování srážkových vod je efektivní a ekologické řešení pro hospodaření s vodou. Poskytuje řadu benefitů pro životní prostředí i ekonomiku. Vhodný způsob vsakování je nutné zvolit s ohledem na specifické podmínky daného místa.

Příbuzné zápisy

Další prezentace oboru: Vodárenské technologie

Chcete založit profil své firmy ?
Dejte nám svůj kontakt a my se Vám ozveme !
 
E-mail byl úspěšně odeslán. Budeme Vás kontaktovat co nejdříve. Děkujeme!
Vložte profil
Průmyslové obory

Obory a kategorie

Obory registru průmyslových firem z České a Slovenské Republiky