reklamace a 8D

EISOD X reklamace a 8D - řešení reklamace a 8D

 
 
 
Sdílet prezentaci
 

|

reklamace a 8D

 

reklamace a 8D - řešení neshod a reklamace a 8D ve výrobě

 

Reklamace a 8D je časté téma zejména v automobilovém průmyslu, ale reklamacemi se musí zabývat každá společnost, nejen ta podnikající v automotive. EISOD X za Vás reklamaci nevyřeší, ale zjednoduší Vám její evidenci a sdílení informací mezi zodpovědnými osobami. Reklamace a 8D je jedním z modulů EISOD X, ve kterém je možné reklamaci založit, vyplnit identifikační údaje a pro vyplnění dalších kroků je možné kartu reklamace elektronicky předat další zúčastněné osobě. Jsou k dispozici různé možnosti usnadnění, jako převzetí dat z již existující reklamace apod. Potřebné formuláře, jako je 8D report, reklamační protokol, karta neshody atd. je možné exportovat ve Vaší šabloně, s Vaším logem. Reklamace a 8D je možné využít pro interní i externí reklamace a propojit ho s dalšími moduly, zejména se zákaznickým portálem a FMEA. Zúčastněné osoby jsou o změně stavu reklamace informovány emailovou notifikací.

Další prezentace

Řízení kvality